Dette emnet er nedlagt

MEVIT2723 – Digitale mediers historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en inngående historisk gjennomgang av de digitale medienes opprinnelse og utvikling. Den behandler utviklingstendensene ut fra historiske perspektiver, men også ut fra vitenskapesteori/sosiologi og teknologiteori. Modulen favner om perioden fra oppkomsten av den elektro-magnetiske telegraf til dagens digitale divergens/konvergens.

Hva lærer du?

Kunnskap og forståelse mht. utviklingen av Internett og informasjonsteknologi generelt. Forståelse av teknologisk endring i seg selv og i samspill med (annen) sosial endring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger og gruppeundervisning.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager. Karakterbedømmes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår, start 2004

Eksamen

Hver vår, start 2004

Undervisningsspråk

Norsk