Dette emnet er nedlagt

MEVIT3335 – Medier, kulter og fans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet analyserer fankulturer og mediekulter og de særegne formene for kommunikasjon som disse fenomenene innbærere. Tre temaer tas opp: (1) Hvordan fankulturer og mediekulter defineres og beskrives. Hva skiller slike medieerfaringer fra andre erfaringer vi gjør med mediene? (2) Hva genererer slike fenomener? Hvorfor blir noen medieobjekter gjenstand for fan- og kultdyrkelse og andre ikke? (3) Hvordan kan fanerfaringer forstås? Hva er de uttrykk for og hva gjør de med samfunn og kultur? Blant fenomenene som skal analyseres, er populærmusikk, kultfilmer, mediepilgrimsreiser og sport.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskap om hvordan fankulturer ogmeidekulter kan forstås i et historisk, samfunnsmessig og kulturelt perspektiv. Studenten skal utvikle evne til å studere den partikularistiske betydningen av generasjon og medieteknologi, men også hvordan man kan generalisere kunnskap fra case-studier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innenfor det samfunnsvitenskapelige og humanistiske feltet.

Undervisning

Emnet strekker seg over et helt semester hvor det arrangeres forelesninger og gruppebasert undervisning og veiledning. Forelesningene forutsetter aktiv deltakelse.

Eksamen

En emneoppgave på inntil 10 normalsider (á 2 300 tegn). Bedømmes med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Våren 2005

Eksamen

Hver vår

Våren 2005

Undervisningsspråk

Norsk