Dette emnet er nedlagt

MEVIT3618 – Politiske meningsmålinger og medier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Veksten i politiske meningsmålinger er et markant trekk ved utviklingen av den politiske offentligheten de siste ti-årene. I dag offentliggjør norske medier 6-7 ulike partibarometre hver måned, i tillegg til en rekke andre politiske målinger av ulik art. Dette emnet tar først opp noen hovedspørsmål knyttet til den metodikken slike målinger bygger på: hvilke slutninger kan en trekke på grunnlag av slik data? Dernest diskuterer det medienes presentasjon og tolkning av ulike typer målinger: hvordan bruker mediene slike målinger? Sluttlig drøfter emnet hvilken politisk betydning en så utstrakt bruk av meningsmålinger kan ha: hvilken rolle spiller målingene i samfunnets opinionsdannede prosesser?

Hva lærer du?

Målsetningen med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan meningsmålinger blir gjennomført, sette dem i stand til kritisk å vurdere medienes bruk, og misbruk, av slike målinger, og til å reflektere over deres politiske betydning i samfunnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

God kjennskap til samfunnsvitenskapelig teorier og metoder.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av seminar og oppgavediskusjoner. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentene i undervisningen.

Eksamen

Hjemmeoppgave. Varighet på 1 arbeidsuke (mandag 1200 – fredag 1200). Lengde inntil 2000 ord. Karakterbedømmes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2004

Eksamen

Våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk