INFORMASJON OM EKSAMEN Kandidatnummer publiseres …

INFORMASJON OM EKSAMEN

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.

  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato.

  • For sene besvarelser tas ikke i mot- Ta høyde for at printere kan streike, t-baner kan være forsinket osv.

  • Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.

  • besvarelsen skal leveres i TRE eksemplarer per gruppe. Husk å sette inn sidetall.

  • Husk legitimasjon! Alle i gruppa må være tilstede ved levering, evt. ved fullmakt.

  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.

  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser.

  • Sensur faller normalt tre uker etter innleveringsdato. Eksamensresultatene publiseres i studentweb.

Publisert 9. mai 2008 15:01 - Sist endret 9. mai 2008 15:03