Semesterside for MEVIT3810 - Vår 2015

Til studentene på MEVIT3810

Studentgruppen i Journalistikk: innleveringsfrist 4. juni

Studentgruppen i Design i mobile medier: innleveringsfrist 21. juni

Informasjon om innlevering:

Elektronisk i innleveringsmappen på fronter innen fristen. Fronterrommet stenges kl.14.00 innleveringsdatoen (se over).

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal dere inkludere alles kandidatnummer, emnekode og emnenavn, og semester.

Når dere laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler derfor at dere bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret deres, slik; xxxxxx_xxxxxx_xxxxxx.pdf., evt xxxxxx.pdf dersom du leverer alene.

Kandidatnummer finner dere i studentweb.

Her finner du mer info om eksamen

Husk også at dere også må levere...

27. mai 2015 15:53

Kjære alle studenter på gruppeprosjektet i journalistikk,

Det blir enkelt endringer i hvem som underviser på emnet fremover. Sjekk uio-mailen deres eller fb-siden. Oppdatert undervisningsplan ligger på emnesiden.

Hilsen Maria.

27. feb. 2015 13:42