Dette emnet er nedlagt

MEVIT4090 – Masteroppgave - medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre analytisk arbeid og til Ph.D utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning. Cand.mag. grad med mellomfag i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidet med masteroppgaven bygger på kunnskaper studentene har opparbeidet seg gjennom bachelorstudiene.

Undervisning

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning). 

Det må leveres en prosjektbeskrivelse til godkjenning før studenten kan skrive masteroppgave. Nærmere informasjon om prosedyrer her finnes på emnesiden for emnet MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies

Eksamen

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide på inntil 100 sider. Tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer. En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.