Hjemmeeksamen høst 2015

Hjemmeeksamen 07.-10. desember

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 07. desember kl. 10.00.

Innlevering foregår i Fronter innen kl. 14.00 torsdag 10. desember. Husk å legge ved liste over godkjent, konkretisert verkpensum, slik at sensor blir informert om utvalget. Du trenger ikke levere obligatorisk fuskeerklæring, men det forventes at du har gjort deg kjent med UiOs regler vedr. fusk.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 07. desember kl. 10:30 på rom 208 i IMKs lokaler.

 

Angående verkpensum:

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres i IMKs ekspedisjon i to eksemplarer og innen fristen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer og emnekode.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK.

Lykke til!

Publisert 26. nov. 2015 08:40 - Sist endret 27. okt. 2017 13:58