Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emne gir en innføring i fascismens og nasjonalsosialismens propgandatekster, slik de fremsto i Tyskland og Norge i årene 1933-1945. Film og plakatkunst blir stilt i fokus, men også andre propagandaformer trekkes inn. Hovedvekten legges på propagandaens estetikk og denne estetikkens teori, samt på det samfunns- og mediesyn som lå bak propagandaens utforming.

Hva lærer du?

Bevisstgjøring rundt fenomenet fascisme. Å kunne se likheter og forskjeller mellom fascistisk og annen propaganda, herunder reklame generelt. Historisk forståelse av perioden 1933-45. Øvelse i verkanalyse og forståelse av politiske sub-tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masternivå i medievitanskap eller journalistikk.

Anbefalte forkunnskaper

Deltakerne bør ha interesse for historie. Pensumverk på engelsk inngår.

Overlappende emner

Maksimum 40 studenter, minimum 5.

Undervisning

Emnet går over hele semesteret. Det legges opp til både individuelt arbeid og arbeid i grupper. Undervisning foregår både i form av forelesninger og seminargrupper.

Eksamen

Emnet bedømmes i form av et gruppeprosjekt, hvor hver gruppe (3-5 studenter) produserer en felles semesteroppgave i form av en tekstanalyse, hvor emnet må godkjennes av faglærer på forhånd. På gruppeprosjektet gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2005

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk