Dette emnet er nedlagt

MEVIT4899 – Selvvalgt emne III - medievitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene som fikk opptak høsten 2003 og våren 2004 kan ha inntil 3 selvvalgte emner (dvs. inntil 30 studiepoeng) i sin mastergrad. Studenter som fikk opptak fra og med høsten 2004 kan ha inntil 2 selvvalgte (dvs. inntil 20 studiepoeng) i sin mastergrad. Selvvalgt emne er enten et selvkomponert emne eller et emne på masternivå som har vært gitt tidligere ved IMK eller eksternt. Studenten har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven. Muligheten for å finne en egnet fagperson ved IMK vil variere fra semester til semester avhengig av ledig veiledningskapasitet og temaet for det selvvalgte emnet. Studenten må fremlegge en kort emnebeskrivelse samt en pensumliste for veileder som godkjenner disse og signerer på skjema for selvvalgt emne. Deretter leveres søknad og vedlegg til instituttet (ved studiekonsulent) til godkjenning.

Frist for levering av søknad med emnebeskrivelse og pensumliste er 1. mars for vårsemesteret og 1. oktober for høstesemesteret.

Ønsker du å legge opp flere selvkomponerte emner må du benytte emnekodene MEVIT4897 og/eller MEVIT4898.

Søknadsskjema

Hva lærer du?

Er emnet selvkomponert må studenten selv lage en tittel, kort beskrive innholdet vinklet på en slik måte at man kan se hva studenten skal lære av emnet samt lage en et pensum på 800 - 1000 sider. Har emnet vært gitt tidligere kan studenten benytte seg av den eksisterende beskrivelsen og pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgraden i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Undervisning

Det forutsettes at studenten jobber selvstendig. Studentene har selv ansvar for å skaffe en egnet fagperson ved IMK for veiledning i forbindelse med skriving av semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave på inntil 10 normalsider, á 2300 tegn uten mellomrom.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk