Dette emnet er nedlagt

EST4000 – Estetiske teorier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom studier av lengre originaltekster eller et knippe av kortere tekster av hovedskikkelser innen estetisk teori i det 20. (og 21.) århundre vil emnet gi deg en dypere forståelse av hovedspørsmål og hovedproblemer i nyere estetikk (Dewey, Heidegger, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Danto, Adorno, Deleuze). Sentralt står også det utvidede estetikk-begrepet (Böhme, Shusterman, Rancière). Viktig kommentarlitteratur vil bli trukket inn i diskusjonen.

Hva lærer du?

Du vil lære å sette deg grundig inn i de enkelte originaltekstene gjennom analyse og fortolkning, å perspektivere tekstene med tidligere estetikkhistorie, samt drøfte aktualiteten i dem ut fra dagens kunst og estetiske erfaring. Ved å fokusere på hovedskikkelser skal bredden og mangfoldet i deres estetiske tenkning komme frem, ikke først og fremst hvilken retning de representerer eller posisjon de inntar. Du vil med andre ord lære å vurdere egenarten i det enkelte estetiske forfatterskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

EST2000 – Moderne estetisk teori, eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i estetiske studier, eller tilsvarende

Undervisning

Foreslesningsserie, 12 dobbelttimer og gruppeundervisning 12 enkelttimer for grupper på ca. 20 deltakere

Eksamen

Selvvalgt, obligatorisk seminarinnlegg, som utvides til semesteroppgave på ca. 20 sider (à 2300 tegn mellomrom ikke medregnet). Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk