Dette emnet er nedlagt

MUS1105 – Musikktenkningens historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet utgjør sammen med MUS1101 Elementær musikkteori examen facultatum på bachelorprogrammet i musikkvitenskap for kull som begynte høsten 2010 og tidligere. Det blir gitt undervisning i emnet for siste gang høsten 2011. Eksamen vil også bli tilbudt høsten 2012, men da uten at det blir gitt undervisning spesielt tilpasset emnet. Studenter som begynner på programmet høsten 2011, tar det nye emnet EXFAC03-MUS – Examen facultatum.

Innhold i MUS1105 Musikktenkningens historie:

  • Musikktenkningens historie, hovedsaklig i vesterlandsk tradisjon, fra gresk antikk og frem til vår egen tid, forstått som en del av den generelle idé- og filosofihistorie, men fokusert på musikalske emner.
  • Faghistorie: Oversikt over musikkvitenskapens historie fra ca. 1800 fram til idag.

Hva lærer du?

Du blir fortrolig med å se musikk som del av en større idémessig og vitenskapsteoretisk sammenheng. Dessuten får du viktig kunnskap som er en forutsetning for å kunne følge emnene på bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende opptaksprøven for studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det undervises 8 ganger à 3 timer.

Eksamen

4-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Undervisningen i emnet tilbys for siste gang høsten 2011.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys for siste gang høsten 2012.

Undervisningsspråk

Norsk