EXFAC03-MUS – Examen facultatum

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har tre hovedkomponenter, musikktenkningens historie, musikkvitenskapens faghistorie og nyere metodologi.

Musikktenkningens historie gir innblikk i forståelsesformer i vestlig musikktradisjon, fra antikken og frem til vår egen tid, forstått som en del av den generelle idé- og filosofihistorien.

Den faghistoriske delen av emnet gir studentene oversikt over musikkvitenskapens historie fra ca. 1800 fram til i dag.

I den metodologiske delen blir det gitt en introduksjon til vitenskapstoretiske, teoretiske og metodiske kjennetegn ved henholdsvis kulturanalytisk, historisk-estetisk og kognitiv musikkvitenskap.

Hva lærer du?

• Du blir fortrolig med å se musikk som del av en større idémessig og vitenskapsteoretisk sammenheng.
• Du får kjennskap til forskjellige tradisjoner og retninger i musikkvitenskap.
• Du får oversikt over de mest aktuelle innfallsvinkler, tenkemåter og redskaper i vår tids musikkvitenskap.

Undervisning

Det undervises 8 dobbelttimer forelesning pluss 8 enkelttimer og to dobbelttimer seminar.

Eksamen

Tre-dagers hjemmeeksamen mot slutten av semesteret. Oppgavesvaret skal være på ca. 10 sider à 2300 tegn.

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk