Dette emnet er nedlagt

MUS1121 – Utøvende 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet kan bare tas av studenter som tilhører kull som begynte på bachelorstudiet før høsten 2015.

Det gis 12 individuelle undervisiningstimer á 30 minutter på hovedinstrumentet (obligatorisk frammøte).

Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå.

Studentene må delta ved minst én huskonsert eller tilsvarende for å kunne gå opp til eksamen. Deltakelse på andre konserter på Universitetet utenom vanlig huskonserttid, for eksempel lunsjkonserter i Universitetsbiblioteket eller spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonserter i denne sammenhengen. Andre spilleoppdrag kan ikke godkjennes.

I emnet inngår også én uke obligatorisk undervisning ved Ole Bull-Akademiet på Voss. I vårsemesteret 2015 er uke 8 og 9 satt av til dette oppholdet (halvparten av kullet i hver av ukene). Det er en egenandel for oppholdet, og studentene må også betale reisen til Voss selv.

 

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil studenten

• ha bedret sine tekniske ferdigheter på hovedinstrumentet
• ha oppnådd økt stilforståelse innenfor musikkformen han/hun utøver
• ha fått økt erfaring med musikalsk framføring

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for musikkvitenskap.

Undervisning

Det gis individuell undervisning 12x30 min på hovedinstrument.

For alle studenter inngår én uke obligatorisk undervisning ved Ole Bull-Akademiet på Voss.

NB! Alle deler av undervisningen er obligatoriske!

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene (minst 80 %), deltakelse på seminaret på Ole Bull-Akademiet, og deltakelse på minst én huskonsert. Studentene kan opptre som solister eller i gruppe på hovedinstrumentet sitt.

Andre konserter på universitetet utenom tradisjonell huskonserttid, f.eks. ”lunsjkonserter” i Georg Sverdrups hus, spilleoppdrag eller kveldsarrangement ved IMV eller andre institutter, blir godkjent som deltakelse på huskonsert. Fremføringer gjort på det obligatoriske oppholdet på Ole Bull-Akademiet på Voss teller IKKE som huskonsert.

Konserter som inngår i andre emner gjelder ikke som deltakelse på huskonsert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet kan bare tas av studenter som fikk opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap før høsten 2015.

Eksamen

Emnet kan bare tas av studenter som fikk opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap før høsten 2015.

Undervisningsspråk

Norsk