Dette emnet er nedlagt

MUS1235 – Musikklab 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang våren 2015. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Musikklab er emnet der teori og praksis møtes. Her er tradisjonsrike disipliner som satslære og hørelære integrert med musikkteknologiske fag.

Emnet bygger på Musikklab 1, og du vil videreutvikle ferdigheter i grunnleggende arrangering og komponering i tradisjonelle og populærmusikalske stilarter og dine ferdigheter i lytting, transkripsjon og bladlesning. Du vil fortsette trening med verktøy til noteskriving og innspilling og produksjon av musikk.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten

• ha gode ferdigheter i bladlesning, lytting og notering av rytmer, melodier, akkorder og harmoniske forløp.
• ha en god forståelse for samspillet mellom ulike verktøy og ferdigheter som brukes i analyse og produksjon av musikk
• ha en forståelse for viktige tekniske likheter og forskjeller mellom ulike musikalske genre, deriblant for ulike systemer for harmonisk analyse og ulike idealer i 'sound'
• kunne arrangere og produsere musikk ved bruk av databaserte noteskrivings- og produksjonsverktøy.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Musikklab 1 eller tilsvarende. Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Det blir gitt 6 dobbelttimer forelesning i klassisk satslære og rytmisk satslære, 5 enkelttimer forelesning i musikkproduksjon, og 3 dobbelttimer forelesning i hørelære.

I tillegg kommer gruppeundervisnng, som består av 6 enkelttimer i klassisk satslære, 3 dobbelttimer i rytmisk satslære, 7 enkelttimer i produksjon, og 18 enkelttimer i hørelære.

All undervisning er obligatorisk. Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse i hver enkelt disiplin (klassisk satslære, rytmisk satslære, hørelære og produksjon) kan ikke gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av mappeinnlevering, samt en muntlig eksamen i hørelære. Man må bestå alle deler av eksamen (klassisk satslære, rytmisk satslære, hørelære og musikkproduksjon) i samme semester for å bestå eksamen som helhet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet ble tilbudt for siste gang åren 2015. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk