Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk innføring i ulike pop/rock-relaterte musikkstiler fra 60-tallet og fram til vår tid, der bruk av MIDI/audio-sequencing vil stå sentralt. Det vil også bli anledning til innspilling i studio. Kurset vil inneholde noe historisk gjennomgang av de ulike genre, en oversikt over genretypiske virkemidler og en veiledning i praktisk gjennomføring.

Hva lærer du?

Du får innsikt i en del utvalgte pop/rock-relaterte musikkstiler samt ferdigheter i praktisk arbeid tilknyttet disse. I tillegg får du mulighet til å utvikle dine evner innen MIDI/audio-sequencing og din kunnskap tilknyttet produksjonsteknikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet MUS1230 – Musikkteori 1B (nedlagt) eller tilsvarende kompetanse innen bruk av MIDI/audio-sequencing, samt opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MIDI-delen av MUS1220 - Musikkteori 1A. All erfaring i bruk av MIDI/audio-sequencing og analog/digital opptaksteknikk vil være nyttige forkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper med MIDI-delen av emnet MUS1250 Musikkteori 2

Undervisning

Kurset går gjennom hele semesteret og består av 12 timer forelesninger og 12 timer gruppeundervisning med gjennomspilling av oppgavebesvarelser og relevante musikkeksempler.

Eksamen

Mappe med til sammen 4 oppgaver. For at mappen skal bli godkjent, forutsettes minst 80 prosent fremmøte til undervisningen og oppgavene innlevert til gitte frister.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)