Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter fagene satslære, hørelære og MIDI og er en videreføring fra emnet MUS1220 Musikkteori 1 A

  • I satslære vil det bli arbeidet videre med ulike aspekter ved vestlig musikk-kultur, som funksjonsharmonikk, forskjellige former for modalharmonikk og mer utvidet harmonikk i ulike stilarter.
  • I hørelære skal studentene trene videre i å bruke gehøret i møtet med klingende og notert musikk. De skal videreutvikle sine ferdigheter i noteskriving og praktiske disipliner. Det legges vekt på musikk fra ulike tider, genre og kulturer
  • MIDI-faget vil fortsette den elementære innføringen i databasert sequencing og noteskriving.

Hva lærer du?

Videreutviklede kunnskaper og ferdigheter innen satslære, hørelære og musikkteknologi, basert på det grunnleggende kurset MUS1220 Musikkteori 1 A.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt), samt MUS1300 – Verdensmusikk (nedlagt) eller MUS1410 – Vestlig kunstmusikk (nedlagt). Det kreves opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1220 – Musikkteori 1A (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper fullstendig med emnet MUS1210 Musikkteori 1

Undervisning

Gruppeundervisning gjennom semesteret, tilsammen 40 timer obligatorisk fremmøte, fordelt på 16 timer i satslære, 16 timer i hørelære og 8 timer i MIDI. Det undervises i grupper på 8 i satslære og hørelære; grupper på 16 i MIDI. Det kreves aktiv deltakelse i undervisingen, hvilket også innebærer gjennomgang av praktiske øvingsoppgaver.

Eksamen

Mappe med tilsammen 8 mindre oppgaver (3 i satslære, 3 i hørelære og 2 i MIDI), samt 10 min. muntlig eksamen i hørelære.

Karakter: bestått/ikke bestått.

For å få karakteren bestått forutsettes alle obligatoriske oppgaver innlevert til gitte frister og minst 80 prosent fremmøte i hvert av de tre fagene satslære, hørelære og MIDI.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk