Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Emnet gir en oversikt over musikkens mange uttrykksformer i verden i dag, med stor geografisk, kulturell og sosial spredning. Det blir lagt stor vekt på lytting til ulike musikkeksempler, og ulike beskrivelsesmåter, estetiske begrunnelser og sosiale forklaringer vil bli gjennomgått.

Hva lærer du?

Du blir bevisstgjort på musikkbegrepet og du blir vant til å se musikk som et mangeartet fenomen med mange mulige ulike estetiske uttrykk, kulturelle begrunnelser og fysiske omgivelser. Kurset vil søke å gi studentene et redskap til kritisk analyse av flerkulturelle prosesser og diskurser ved å stimulere til refleksjon omkring hvordan vi selv forholder oss til musikk-kultur som er ny eller fremmed for oss.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Undervisningen på emnet er felles med verdensmusikkdelen av MUS1301, og består av 8 dobbeltimer forelesning.

Eksamen

Muntlig prøve.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Norsk