Dette emnet er nedlagt

MUS1351 – Kor/ensemble 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det, bes ta kontakt med instituttet. Emnet bygger på MUS1350 Kor/ensemble 1 og gir videre erfaring med samspill i de samme ensemblene/gruppene som MUS1350. I tillegg tilbys et samspillalternativ med opplæring i nyttige bruksinstrumenter (gitar, bass, piano, trommer, m.fl.). Studenter som er kvalifisert, vil kunne velge hovedinstrumentundervisning i stedet for samspillsalternativet med bruksinstrumenter. 

Dette emnet er del 2 og en fortsettelse av MUS1350 Kor/ensemble 1. Både del 1 og del 2 er obligatorisk for bachelorstudenter i musikkvitenskap. Del 2 anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

I emnet inngår også en obligatorisk studietur på én uke til Ole Bull-Akademiet på Voss. I vårsemesteret 2016 er uke 8 og 9 satt av til dette oppholdet (halvparten av kullet i hver av ukene). Det er en egenandel på kr. 1.000 for oppholdet, og studentene må også betale reisen til Voss selv. Egenandelen betales til Ole Bull-Akademiet når man ankommer dit.
 

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

•    ha videreutviklet ferdigheter og erfaring i samspill med andre utøvere
•    ha bedret dine ferdigheter på hovedinstrument og/eller ulike bruksinstrumenter.
•    ha fått økt erfaring med musikalsk fremføring 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av 6 dobbelttimer med samspill i de samme ensemblene/gruppene som for MUS1350. I tillegg gis det 6 x 45 min. med enten hovedinstrumentundervisning eller samspillsundervisning på bruksinstrument (i form av en workshop). For alle studenter inngår også én ukes undervisning ved Ole Bull-Akademiet på Voss. Alle delene av undervisningen er obligatorisk. Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse vil ikke bestå emnet.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene (minst 80%) og deltagelse på en avsluttende felleskonsert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk