Dette emnet er nedlagt

MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt og erstattes av emnene MUS1441 og MUS1442. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

 

Undervisningen gjør rede for sentrale utviklingslinjer innenfor ulike sjangre: vestlig kunstmusikk, jazz, pop, rock, norsk folkemusikk samt et utvalg ikke-vestlige musikkulturer. Det blir lagt vekt på en allsidig forståelse av musikkens utvikling, sosiale funksjon, struktur og stil.

Emnet omfatter også biblioteksundervisning, undervisning i akademisk skriving, kilde- og nettbruk samt et forkurs med innføring i elementære musikkteoretiske grunnbegreper.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

• ha en grunnleggende forståelse av musikkens historie og rolle i samfunnet
• kunne redegjøre for genrenes musikkstilistiske særtrekk i ulike tidsperioder
• kjenne et utvalg sentrale musikkstykker
• forstå elementære musikkteoretiske grunnbegreper og kunne anvende disse i beskrivelser av musikk
• ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende opptaksprøven for studieprogrammet i musikkvitenskap. Emnet forutsetter at man kan lese noter i diskant- og bassnøkkel godt på forhånd. Det vil også være en fordel med erfaring på et instrument.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10 studiepoeng mot MUS1430, med 5 studiepoeng mot MUS1500, og med 5 studiepoeng mot MUS1301.

Undervisning

Undervisningen består av:

• Et intensivt forkurs (10 dobbelttimer) i elementær musikkteori over de to første ukene.
• 24 dobbelttimer med forelesninger.
• 10 dobbelttimer med seminarundervisning. Det er obligatorisk frammøte.
• En dobbelttime med obligatorisk biblioteksundervisning.

Hver student skal holde ett seminarinnlegg (ca. 20 min.) og levere to skriftlige øvingsoppgaver (à fem sider). Den ene øvingsoppgaven skal omhandle vestlig kunstmusikk eller norsk folkemusikk, den andre jazz, pop, rock eller ikke-vestlige musikkulturer. Forkurset inneholder også en obligatorisk oppgaveinnlevering. Oppgaven på forkurset, seminarinnlegget og de to andre skriftlige øvingsoppgavene må være godkjente for at studenten kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Eksamen

En skriftlig hjemmeeksamen (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er lagt ned etter høsten 2013.

Eksamen

Emnet er lagt ned etter høsten 2013.

Undervisningsspråk

Norsk