Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, kan isteden ta emnet MUS1450, som tilbys fra og med vårsemesteret 2012.

Undervisningen vil gi et overblikk over historiske og analytiske aspekter ved ulike genrer innen jazz, pop og rock. Studentene vil bli presentert for ulike metoder brukt i populærmusikkforskningen. Kurset gir også en introduksjon til akademisk skriving, kilde- og nettbruk.

Hva lærer du?

Innsikt i sentrale historiske, musikalske og kulturelle aspekter ved jazz, rock og annen vestlig populærmusikk; kunnskap om relevante metoder og begreper for studiet av vestlig populærmusikk. En variert tilnærming til populærmusikkens ulike delområder som: etnografi, sosiologi, musikkvitenskap, og historiske bidrag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis 12 dobbelttimer med felles forelesninger og 12 timer seminarundervisning i grupper à ca. 15 studenter. Det er obligatorisk frammøte til seminargruppene, og hver student skal ha minst ett seminarinnlegg i løpet av kurset. Seminarinnleggene må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Det vil ikke bli gitt undervisning i emnet etter høsten 2011. Se under "Kort om emnet" til venstre på siden.

Eksamen

Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt eksamen i det og ikke kan ta MUS1450 (se under "Kort om emnet" til venstre på denne siden), bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk