Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Kurset er et redskapsfag der det gis innføring i ulike slagteknikker, instruksjons- og ledelsesformer.

Hva lærer du?

Evne til å lede musikkgrupper med ulike besetninger og forskjellige genrer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap eller godkjent tilsvarende utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Til sammen 12 dobbelttimer gruppeledelse i løpet av semesteret. Undervisningen, som er felles for MUS2360 og MUS4395, er obligatorisk.

Eksamen

Muntlig prøve: Framvisning som karakterbedømmes..

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ikke bestemt

Eksamen

Ikke bestemt

Undervisningsspråk

Norsk