Dette emnet er nedlagt

MUS2601 – Populærmusikkanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturteoretiske perspektiver, tilnærminger til musikalsk analyse, kjønn- og identitetsteori, aspekter ved groove, sound og produksjon.

Hva lærer du?

  • kjenne til sentrale begreper og problemstillinger i populærmusikkforskningen
  • ha kunnskap om forskjellige analytiske tilnærminger til populærmusikk
  • kunne anvende analytiske modeller
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer forelesninger. I tillegg kommer seminarundervisning. Et obligatorisk seminarinnlegg skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk