Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter polyfone teksturer med hovedvekten på Palestrinastil (3-stemmig motett) og Bachstil (2-stemmig invensjon og 3-stemmig fuge). Hovedemner i emnet er harmoniske skjema, dissonansbehandling, melodikk, rytmikk, teksturale figurer, temabesvarelser og temagjennomføringer, osv.)

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i polyfone teksturer i vestlig kunstmusikk samt å kunne overføre disse innsiktene til ulike stilarter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1251 Satslære eller det tidligere, nå nedlagte emnet MUS1250.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. Undervisning/grupper er felles for MUS2760 – Kontrapunkt I (nedlagt) og MUS4760 – Kontrapunkt I (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer. En oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk