Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet er å gi en bred innføring i lydens egenskaper, i musikk og akustikk, som bakgrunn for videre studier og forskning, både generelt for musikk og for videre spesialisering i musikalsk akustikk, signalbehandling og musikalsk lydprogrammering

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten ha fått en bred oversikt over musikalsk akustikk og signalbehandling:

  • Svingninger, resonans
  • Bruk av logaritmer (dB og frekvensoppfattelse)
  • Øret, stemmen, enkle akustiske instrumenter
  • Digital/analog lyd: Samplingsteoremet, frekvensanalyse
  • Forskjellige modulasjonsmetoder (AM, FM, RM) og deres bruk i elektroakustisk musikk.
  • Lydinstallasjoner
  • Design av prosjektstudios

Emnet er dessuten en inngangsport til videre fordypning innen musikkteknologi, musikkpsykologi, musikkteori osv., men også innen lingvistikk, kognitiv psykologi, informatikk, osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Det er ønskelig med kunnskap i matematikk tilsvarende 2MX i videregående skole.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. 12 dobbeltimer med forelesning og noe praktisk bruk av dataprogrammer for lydanalyse. Om praktisk mulig vil det bli organisert befaringer av ekkofritt rom, konsertsaler. Undervisning/grupper er felles for MUS2800 og MUS4800. Det er obligatorisk frammøte til alle timer. Det anbefales at man tar kurset parallelt med MUS 2840/4840 Lydprogrammering, da de supplerer hverandre. Et visst antall oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med fire ukers innleveringsfrist i slutten av semesteret. Eksamen består av én del som skal besvares av alle, med obligatoriske spørsmål, samt en egendefinert del der studenten skriver om et tema som på forhånd er godkjent av faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk. Kan gis på engelsk dersom et tilstrekkelig antall utvekslingsstudenter ber om det.