Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir muligheter for fordypning i ulike sider av det interaktive forholdet mellom utøver og musikkinstrument, både tradisjonelle og nyere (elektroniske) instrumenter.

Hva lærer du?

Du lærer allmenne prinsipper for

  • musikkinstrumentdesign
  • menneske-maskin-interaksjon
  • nye musikkinstrumenter
  • å kunne arbeide med interaktiv musikk i ulike sammenhenger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

12 enkelttimer med forelesninger og 12 dobbelttimer gruppeundervisning. Den praktiske prosjektoppgaven presenteres på en demosesjon (konsert) i slutten av semesteret. 4 mindre obligatoriske oppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

En større praktisk prosjektoppgave ledsaget av en inntil 10-siders skriftlig redegjørelse for musikalske og tekniske utfordringer og løsninger i denne oppgaven.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk