English version of this page

Obligatoriske aktiviteter/oppmøte i undervisningen på HF

Våren 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien. 

Fravær ved obligatoriske aktiviteter

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. Tar du emner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier? Ta kontakt med faglærer og/eller studiekonsulent.

Nettskjema for melding om fravær:

Hva er obligatoriske aktiviteter?

Mange emner har krav om deltakelse i form av ulike aktiviteter. Disse kravene er ofte en forutsetning for å få lov til å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter kan for eksempel være innleveringer av oppgaver, obligatorisk oppmøte til undervisning, å kommentere andre studenters arbeid eller holde muntlige presentasjoner. 

Se hver emneside for informasjon om hva som er obligatoriske aktiviteter for hvert emne.

Publisert 9. sep. 2015 10:26 - Sist endret 8. apr. 2020 11:26