English version of this page

Obligatoriske aktiviteter/oppmøte i undervisningen på HF

I 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien. 

Fravær ved obligatoriske aktiviteter

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. 

Tar du emner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier? Ta kontakt med faglærer og/eller studiekonsulent.

Nettskjema for melding om fravær:

Merk at du må gi beskjed samme dag.

Hva er obligatoriske aktiviteter?

Mange emner har krav om deltakelse i form av ulike aktiviteter. Disse kravene er ofte en forutsetning for å få lov til å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter kan for eksempel være innleveringer av oppgaver, obligatorisk oppmøte til undervisning, å kommentere andre studenters arbeid eller holde muntlige presentasjoner. Se fullstendige retningslinjer for obligatoriske aktiviteter. 

Se hver emneside for informasjon om hva som er obligatoriske aktiviteter for hvert emne.

Publisert 9. sep. 2015 10:26 - Sist endret 29. sep. 2020 15:53