English version of this page

Obligatoriske aktiviteter/oppmøte i undervisningen på HF

Ordningen med å levere egenmelding for fravær fra obligatoriske aktiviteter og utsettelser av innleveringer bortfaller 12. oktober 2021. 

Fravær ved obligatoriske aktiviteter/ utsettelse av innlevering

Krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter og utsettelse av innlevering gjeninnføres fra 12. oktober.                                           NB: Kravet om dokumentasjon gjelder IKKE for fravær fra obligatorisk fysisk oppmøte. I slike tilfeller skal du fylle ut skjemaet (se nedenfor), men du trenger ikke å laste opp dokumentasjon.                                                                                            Unntaket er emner ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), som krever dokumentasjon også for fravær fra all obligatorisk undervisning.

Tar du emner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) gjelder ordning med egenmelding ved korte utsettelser og mindre fravær. Ta direkte kontakt med faglærer og/eller studiekonsulent

Nettskjema for melding om fravær/utsettelse av innlevering:

Merk at du må gi beskjed samme dag.

Hva er gyldig fravær

Gyldig fråvær må vere dokumentert og kan bli godkjent på grunnlag av følgjande:

  • Sjukdom hos deg sjølv eller nokon du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie
  • Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll

Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll kan vere til dømes militærteneste, rettssaker eller politisk representasjon. Også idrettssamlingar eller kulturarrangement på høgt nivå kan bli godkjent. Nervøsitet, søvnløyse, trafikkforseinkingar, private reiser eller tilsvarande er ikke grunn til gyldig fravær.

Hva er gyldig dokumentasjon

Gyldig dokumentasjon er legeattest, stadfesting av fødsel/termin eller tilsvarande.

Legeattestar må ha underskrift og stempel frå legen for å vere gyldig. Legeattesten bør vise perioden og omfanget av sjukmeldinga.

Du lastar opp dokumentasjonen i nettskjema. Dersom du har dokumentasjon på papir, kan du skanne eller ta bilete av den. Ta vare på dokumentasjonen til du har fått svar på søknaden.

 

Hva er obligatoriske aktiviteter?

Mange emner har krav om deltakelse i form av ulike aktiviteter. Disse kravene er ofte en forutsetning for å få lov til å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter kan for eksempel være innleveringer av oppgaver, obligatorisk oppmøte til undervisning, å kommentere andre studenters arbeid eller holde muntlige presentasjoner. Se fullstendige retningslinjer for obligatoriske aktiviteter. 

Se hver emneside for informasjon om hva som er obligatoriske aktiviteter for hvert emne.

Publisert 9. sep. 2015 10:26 - Sist endret 14. okt. 2021 15:23