English version of this page

Obligatoriske aktiviteter i undervisningen på HF

HF er opptatt av at du skal få god oppfølging under studiene. En viktig del av denne oppfølgingen er at vi stiller krav til din deltakelse i undervisningen i form av ulike aktiviteter. På mange emner er disse kravene en forutsetning for å få lov til å ta eksamen.

Hvilke aktiviteter?

Kravene til å gå opp til eksamen kan være

  • Innleveringer av oppgaver
  • obligatorisk fremmøte til seminarundervisning
  • kommentere andre studenters arbeider
  • muntlig framlegg

Krav om obligatoriske aktiviteter på emnene står på emnesidene. Du har ansvar for å være oppdatert på hvilke krav som gjelder på de emnene du tar.

Hva skjer hvis du ikke gjennomfører det vi krever?

Konsekvensen av at du ikke gjennomfører aktivitetene i undervisningen er at du ikke får lov til å gå opp til eksamen. Husk at fristene for obligatoriske aktiviteter er like absolutte som ved eksamen!

Nye sjanser?

Hvis du for eksempel leverer en obligatorisk oppgave som ikke tilfredsstiller de faglige minstekravene, vil du vanligvis få et ekstra forsøk.

Det finnes også formelle minstekrav eller andre formkrav knyttet til det å levere en kvalifiseringsoppgave. De som ikke tilfredsstiller disse kravene får vanligvis ikke et ekstra forsøk. For eksempel vil du vanligvis ikke få et nytt forsøk hvis du leverer for lite tekst eller tilnærmet blankt.

Fusk

For all faglig oppgaveskriving ved universitetet stilles det krav til akademisk redelighet, også i arbeider som er kvalifiserende og ikke en del av eksamen. Du kan med andre ord bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk også på obligatoriske aktiviteter.

Hva skjer hvis du blir syk?

Ved sykdom gjelder de samme regler som ved gyldig forfall til eksamen. Du må levere dokumentasjon til gjeldende institutt på at sykdom har forhindret deg fra deltakelse, innleveringer og liknende. Vi skal da sørge for at du så tidlig som mulig skal få anledning til å fullføre aktiviteten, slik at du får tatt din eksamen.

Må du gjennom alle de obligatoriske aktivitetene på nytt hvis du stryker til eksamen?

De fleste emner tillater at du tar med deg det du har gjennomført i undervisningen videre i et visst antall semester. Dersom vi krever noe annet, finner du særskilt informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Se fakultetets retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Spørsmål?

Kontakt HF-studieinfo

 

Publisert 9. sep. 2015 10:26 - Sist endret 18. okt. 2018 13:53