MUS2860 – Lydprogrammering 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utvikling av større programvareprosjekter for analyse og syntese av musikalsk lyd, samt utvikling av enkle elektroniske instrumenter.

Hva lærer du?

  • kjenne til ulike syntese- og lydbehandlingsteknikker, hvordan de kan programmeres, og hvordan de kan brukes i en musikalsk sammenheng.
  • ha grunnleggende ferdigheter innen elektronikk, samt praktisk erfaring med å bygge et elektronisk instrument.
  • ha utviklet sin teknologiske kreativitet, samt evnen til selvstendig arbeid med ulike musikkteknologiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet MUS2840 – Lydprogrammering 1 (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS2840 – Lydprogrammering 1 (nedlagt).

Undervisning

Workshop/veiledning i gruppe og presentasjoner gjennom hele semesteret. Fleksibelt, selvstendig prosjektarbeid under veiledning. Det er obligatorisk frammøte til alle veiledningstimer.

Eksamen

En semesteroppgave stipulert til ca.150 t arbeid bestående av auditivt og/eller informasjonsteknologisk materiale samt en skriftlig redegjørelse. Oppgaven leveres og fremføres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk