Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil behandle kritisk musikkvitenskap og dens forhold til kulturstudier, sosiologi, kjønn og identitet, postmodernisme, queer studies, poststrukturalistisk teori og filosofi. Analytisk vektlegging vil bli på forbindelser mellom musikalsk uttrykk og forestillinger i et genreovergripende perspektiv, som inkluderer opera, musikkteater, Pop MTV, film og live konserter. Diskusjonene vil også undersøke forholdet mellom musikkens nytelses- og erotiske natur og kjønns- og raseidentiteter.

Hva lærer du?

Utvikling av en kritisk tilnærming til analytiske og teoretiske forhold som omgir musikk innenfor vestens populære og klassiske musikks kontekst. Utvikle evner til å applisere analysemodeller i forhold til ulike musikalske genrer og debatter vedrørende dimensjoner som kjønn og rase. Anvendelse av musikkvitenskapelige diskurser i forhold til kroppen og dens forskjellige konnotasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studener som har MUS2004.

Undervisning

Forelesninger/seminarer. 8 dobbelttimer forelesninger, 12 seminartimer hvor studentene legger frem obligatoriske seminarinnlegg som skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. Undervisningen er felles for MUS2004 og MUS4004, men masterstudenter har mer omfattende pensum.

Eksamen

En semesteroppgave på ca. 20 sider (à ca 2300 tegn mellomrom ikke medregnet) leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Emne, tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høsten 2005

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Engelsk, norsk og svensk