Dette emnet er nedlagt

MUS4006 – Musikk og bevegelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i teorier og metoder som benyttes i studier av kropp og bevegelse i musikalsk sammenheng. Emnet kan med fordel kombineres med MUS4005 Musikkognisjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

  • ha tilegnet seg terminologi for å kunne beskrive forskjellige typer musikkrelaterte kroppsbevegelser, både hos utøvere og lyttere.
  • kjenne til ulike teoretiske innfallsvinkler til en kroppslig tilnærming til musikkopplevelsen.
  • ha kjennskap til, og praktisk erfaring med, forskjellige kvalitative og kvantitative analysemetoder som brukes for å studere musikkrelaterte bevegelser.
  • ha en oversikt over nyere forskningslitteratur innenfor feltet.

Dette åpner for videre studier av kropp og bevegelse innenfor musikkfagene, samt innenfor f.eks. psykologi, lingvistikk, informatikk og medisin.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

8 dobbelttimer forelesning og 12 timer gruppeundervisning. Tre øvingsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Undervisningen er felles for bachelor- og masterstudenter, men masterstudentene skal ha et større pensum knyttet til aktuell forskning om sammenhengen mellom lyd og bevegelse innen felt som kognisjonsvitenskap, medievitenskap, estetiske studier, og beslektede områder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikk og bevegelse. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer(e).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Emnet gis normalt på norsk. Ved behov vil det kunne bli vurdert gitt på engelsk.