Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnprinsipper for jazzarrangering som harmonikk (akkordprogresjoner og akkordoppbygning), skalatyper, samt forskjellige arrangeringsteknikker for ulike jazzensembler opp til storbandstørrelse.

Hva lærer du?

Du får innsikt i og opparbeider ferdigheter i forskjellige satsteknikker for jazzarrangering. Masterkurset skal gi mulighet for spesialisering i forhold til tidligere avsluttet utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap, samt MUS1251 eller det utgåtte MUS 1250.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1250.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2720

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. De oppgavene som gis i løpet av kurset skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Undervisning/grupper er felles for MUS2720 – Jazzarrangering I (nedlagt) og MUS4720 – Jazzarrangering I (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Oppgaven bør vise at kunnskaper og ferdigheter fra kurset er anvendt i forhold til studentens kompetanse fra tidligere utdanning.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk