Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over og ferdigheter i ulike videregående orkestreringsprinsipper for symfoni- og janitsjarorkester.

Hva lærer du?

Dette emnet er en videreføring av Orkestrasjon I. Det vil bli arbeidet med moderne arrangeringsteknikker for orkester med bl.a. kompgruppe og solist(er).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Minimum 40 studiepoeng i teori og satslære, herav MUS2740 – Orkestrasjon I (nedlagt)eller MUS4740 – Orkestrasjon I (nedlagt) (10sp).

Undervisning

Forelesning/workshop med gjennomspillinger 2t/uka gjennom hele semesteret (12 uker samt 3 uker med selstendig arbeid). Det er obligatorisk frammøte ved forelesninger/workshop. Et visst antall oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk