Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnprinsipper for orkestrasjon med hovedvekt på seinromantiske idealer (herunder emner som rolledelinger, instrumentale idiomer, klangfargekombinasjoner, osv.) og prinsipper for instrumentasjon/arrangering i utvalgte retninger av det 20. århundrets orkestermusikk.

Hva lærer du?

Du får innsikt i og opparbeider ferdigheter i forskjellige orkestrasjonsteknikker. Målet er også at du skal utvikle evne til selvstendig både å utforme og vurdere orkestrale teksturer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap, samt MUS1251 – Satslære (nedlagt) eller det tidligere, nå utgåtte emnet MUS1250.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2740.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. Undervisning/grupper er felles for MUS2740 – Orkestrasjon I (nedlagt) og MUS4740 – Orkestrasjon I (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer. Et visst antall oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk