Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fokus på melodikk, polyfoni og harmonikk i musikk fra seinromantikken og framover. En ønsker å legge vekt på å tilegne seg praktiske ferdigheter i å skrive ulike satstyper med vekt på polyfoni.

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i senromantiske og impressjonistiske satstyper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Minimum 40 studiepoeng i teori og satslære.

Anbefalte forkunnskaper

MUS2760 – Kontrapunkt I (nedlagt) eller MUS4760 – Kontrapunkt I (nedlagt)

Undervisning

Forelesning/workshop med gjennomspillinger 2t/uka gjennom hele semesteret. Obligatorisk frammøte ved forelesninger/workshop, en oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk