Dette emnet er nedlagt

MUS4785 – Jazzarrangering II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er fordypning og videreutvikling av "Jazzarrangering I". Man vil her få en større anledning til å dyrke sine egne stilmessige interesser i arrangeringen.

Det fokuseres sterkere på hvordan det improvisatoriske kan forenes med det styrte i et musikalsk forløp, samt arbeid med kreative løsninger i forhold til friere musikalsk materiale.

Hva lærer du?

Du får innsikt i og opparbeider ferdigheter i å arrangere for større jazzensembler. Analyse av sentrale komponister innen sjangeren.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Minimum 40 studiepoeng i teori og satslære, herav 10sp fra enten MUS2720 – Jazzarrangering I (nedlagt) eller MUS4720 – Jazzarrangering I (nedlagt).

Undervisning

Kurset går over hele semesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. De oppgavene som gis i løpet av kurset, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Det er obligatorisk frammøte til alle timer.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk