ISSN0130 – Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene leser sakprosa, skjønnlitterære tekster og annet autentisk stoff. Noveller leses også. Gjennom dette stoffet skal de bli kjent med norsk kultur og samfunnsliv, og de skal utvide det mer spesifikke ordforrådet sitt. Spesielle problemstillinger i grammatikken, bl.a. leddstilling, logiske relasjoner, modalitet, passiv og partisipper blir gjennomgått. Muntlig trening står sentralt. 

Hva lærer du?

Studentene skal kunne følge forelesninger, radio- og tv-programmer og andre typer muntlige framstillinger  på norsk. De skal lese fagtekster, aviser og annet autentisk stoff. De skal kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner. De skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Bestått trinn III ved ISS dekker norskkravet for opptak til norske universiteter og høgskoler, og er ekvivalent med "Bergenstesten". Enkelte faglige godkjenninger (for f.eks. leger, tannleger osv.) har i tillegg et krav om minimumskarakter.

Opptak og adgangsregulering

Hvis du vil ta dette emnet, må du søke direkte til Den internasjonale sommerskole

Kun studenter tatt opp til studiet kan delta i undervisningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må fylle kravene til generell studiekompetanse i Norge, se "minimum academic requirements" for opptak til sommerskolen. Søkeren må ha bestått Norsk trinn II med karakteren "D" eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen. For studenter som har tatt NORA0120 eller NORINT0120 i vårsemestet 2020 kreves det bestått eksamen (karakteterskalaen vårsemestret 2020 var bestått/ikke bestått). Hvis du har tatt et kurs på nivå B1 utenfor UiO (Norskprøven nivå B1), må du laste opp dokumentsjon på dette i Søknadsweb. Studentene må ta en prøve i klassen første undervisningsdag. Studenter som ikke møter kravet om å være på nivå B1, vil bli flyttet til trinn II.

Overlappende emner

Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn B2-C1 (6-7) ved Folkeuniversitetet og trinn B2-C1 i europeisk rammeverk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Dette emnet tilsvarer Bergenstesten.

Undervisning

All undervisning vil sommeren 2020 bli holdt digitalt. Kurset har en varighet på seks uker (uke 26-31) og omfatter 78 nettbaserte undervisningstimer. En undervisningstime er 45 minutter. I tillegg gis studentene matriell og oppgaver for selvstudium. Det vil foregå undervisning på to ulike tider basert på tidssoner, studenter som befinner seg i Europa, Asia og Afrika kan følge undervisningen 09.00-11.15 (CEST), studenter som befinner seg i Amerika kan følge undervisningen 16.00-18.15 (CEST). 

Daglig oppmøte og aktiv deltagelse er forventet av alle studenter. Det kreves godkjent obligatorisk oppgave og at alle andre obligatoriske arbeidskrav er godkjente for at studenten skal få ta eksamen

UiO bruker videokonferansesystemet Zoom for digital undervisning samt læringsplattformen Canvas. Studentene vil få tilgang til disse plattformene når de har fått et UiO brukernavn og passord.

Litteratur
Her på berget (tekstbok og arbeidsbok), bøkene finnes i flere nettbutikker og butikker. Hvis du ikke får tak i bøkene kan du bestille dem direkte fra forlaget. Se pdf fra forlaget med informasjon om hvordan man bestiller bøker. For studenter som ikke er i Norge: se disse instruksjonene for tilgang til en digital versjon av tekstbok. 

Eksamen

Eksamen sommeren 2020

På grunn av at universitetets bygninger er stengt i sommersemesteret blir det endringer i eksamensformen.

Kurset har avsluttende muntlig eksamen som avholdes i Zoom og skriftlig hjemmeeksamen som avholdes i Inspera. En lytteprøve er inkludert i muntlig eksamen. 

Muntlig eksamen teller 75% av totalkarakteren og varer i 45 minutter. Temaet for eksamen vil være hentet fra Her på berget og kompendiet. Skriftlig eksamen teller 25% av totalkarakteren og varer i 2 timer.

Eksamen i ordinære semestre

Kurset har avsluttende muntlig og skriftlig eksamen. En lytteprøve er inkludert i skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i maksimum 15 minutter. Skriftlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver kan lastes ned fra nettsiden vår.

Du kan sjekke eksamensresultatet ditt og bestille karakterutskrift i Studentweb tre uker etter eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kandidater kan ta eksamen på nytt uten å betale eksamensavgift hvis de: a) har gyldig fravær (legeattest), eller b) strøk på eksamen. Kandidater som vil ta eksamen på nytt for å forbedre resultatet sitt, eller ikke møtte til ordinær eksamen må betale en eksamensavgift på 1500 kroner.

Kandidater kan fremstille seg til eksamen opp til tre ganger i et emne. Du kan ikke ta eksamen på nytt hvis du har brukt opp alle eksamensforsøkene dine. Kandidater som skal ta ny eller utsatt eksamen i NORA-emner, kan gjøre dette neste gang det avholdes eksamen i emnet (avhengig av ledig plass), og de kan også ta eksamen ved neste eksamen i tilsvarende ISS-emne (avhengig av ledig plass). Hvis du har fullført obligatoriske oppgaver eller aktiviteter, trenger du ikke ta disse på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år. Ved ny eksamen må kandidaten ta aller deler av eksamen på nytt, både muntlig og skriftlig.

Ta kontakt med ISS kontoret for å ta eksamen på nytt (iss@admin.uio.no).

Trekk fra eksamen

En student kan ta kurset og fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har levert Angrerettskjemaet til ISS-kontoret før eksamen. Unnlatelse av å gjøre dette vil bli regnet som en av tre muligheter til å avlegge eksamen, som er hovedregelen ved UiO.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette kurset kan kombineres med:

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver sommer

Eksamen

Hver sommer

Undervisningsspråk

Norsk