ISSN0130 – Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene leser sakprosa, skjønnlitterære tekster og annet autentisk stoff. Noveller leses også. Gjennom dette stoffet skal de bli kjent med norsk kultur og samfunnsliv, og de skal utvide det mer spesifikke ordforrådet sitt. Spesielle problemstillinger i grammatikken, bl.a. leddstilling, logiske relasjoner, modalitet, passiv og partisipper blir gjennomgått. Muntlig trening står sentralt. Studentene skriver en obligatorisk oppgave om et godkjent tema.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne følge forelesninger, radio- og tv-programmer og andre typer muntlige framstillinger  på norsk. De skal lese fagtekster, aviser og annet autentisk stoff. De skal kunne uttrykke seg forståelig og selv kunne forstå andre i samtaler og diskusjoner. De skal kunne uttrykke seg skriftlig i refererende, beskrivende og argumenterende framstillinger. De skal kunne beherske hovedreglene for norsk grammatikk. Bestått trinn III ved ISS dekker norskkravet for opptak til norske universiteter og høgskoler, og er ekvivalent med "Bergenstesten". Enkelte faglige godkjenninger (for f.eks. leger, tannleger osv.) har i tillegg et krav om minimumskarakter.

Opptak og adgangsregulering

Hvis du vil ta dette emnet, må du søke direkte til Den internasjonale sommerskole

Kun studenter tatt opp til studiet kan delta i undervisningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må fylle kravene til generell studiekompetanse i Norge, se "minimum academic requirements" for opptak til sommerskolen. Søkeren må ha bestått Norsk trinn II med karakteren "D" eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen. Hvis du har tatt et kurs på nivå B1 utenfor UiO (Norskprøven nivå B1 eller tilsvarende), må du laste opp dokumentsjon på dette i Søknadsweb. Studentene må ta en prøve i klassen første undervisningsdag. Studenter som ikke møter kravet om å være på nivå B1, vil bli flyttet til trinn II.

Overlappende emner

Dette emnet ekvivalerer med emnene ovenfor, og med trinn B2-C1 (6-7) ved Folkeuniversitetet og trinn B2-C1 i europeisk rammeverk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Dette emnet tilsvarer Bergenstesten.

Undervisning

Kurset har en varighet på seks uker og omfatter 26 undervisningsdager med 4 timer undervisning per dag (0815-1200), mandag-fredag. Klasseromsundervisning som også omfatter arbeid i språklaboratorium og grupper.

Det kreves minimum 75% oppmøte i undervisningen og godkjent obligatorisk oppgave for at studenten skal få ta eksamen.

Litteratur
Studenter som tar ISSN0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III vil bruke forskjellige bøker, avhengig av klasseinndeling. Vi ber studentene om å vente med å kjøpe bøker til etter første undervisningsdag. Eksempler på bøker som har blitt brukt tidligere: Her på berget (tekstbok og arbeidsbok), Det går bra (grunnbok og arbeidsbok), og Kropp og sjel/Liv og levnet/Små og store.

Alle trinn III-studenter må kjøpe et kompendium med en novellesamling. Kompendiet kjøpes i Kopiutsalget til Akademika Blindern.

Obligatorisk oppgave

Alle studenter må skrive og få godkjent en obligatorisk oppgave for å kunne ta eksamen. Skrivingen er lagt opp som en interaktiv prosess underveis i semesteret.

Oppgaven må oppfylle alle rammer og krav og blir til slutt vurdert til godkjent eller ikke godkjent av læreren. Ca. halvparten av muntlig eksamen vil være en samtale om din obligatoriske oppgave.

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamen

Kurset har avsluttende muntlig og skriftlig eksamen. En lytteprøve er inkludert i skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i maksimum 15 minutter. Skriftlig eksamen teller 50% av totalkarakteren og varer i 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver kan lastes ned fra nettsiden vår.

Du kan sjekke eksamensresultatet ditt og bestille karakterutskrift i Studentweb tre uker etter eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kandidater kan ta eksamen på nytt uten å betale eksamensavgift hvis de: a) har gyldig fravær (legeattest), eller b) strøk på eksamen. Kandidater som vil ta eksamen på nytt for å forbedre resultatet sitt, eller ikke møtte til ordinær eksamen må betale en eksamensavgift på 1500 kroner.

Kandidater kan fremstille seg til eksamen opp til tre ganger i et emne. Du kan ikke ta eksamen på nytt hvis du har brukt opp alle eksamensforsøkene dine. Kandidater som skal ta ny eller utsatt eksamen i NORA-emner, kan gjøre dette neste gang det avholdes eksamen i emnet (avhengig av ledig plass), og de kan også ta eksamen ved neste eksamen i tilsvarende ISS-emne (avhengig av ledig plass). Hvis du har fullført obligatoriske oppgaver eller aktiviteter, trenger du ikke ta disse på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år. Ved ny eksamen må kandidaten ta aller deler av eksamen på nytt, både muntlig og skriftlig.

Ta kontakt med ISS kontoret for å ta eksamen på nytt (iss@admin.uio.no).

Trekk fra eksamen

En student kan ta kurset og fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har levert Angrerettskjemaet til ISS-kontoret før eksamen. Unnlatelse av å gjøre dette vil bli regnet som en av tre muligheter til å avlegge eksamen, som er hovedregelen ved UiO.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver sommer

Eksamen

Hver sommer

Undervisningsspråk

Norsk