Pensum/læringskrav

Det er felles fagbeskrivelse og litteraturliste for dette bachelor-emnet og det tilsvarende emnet som tilbys på master-nivå.

Du finner derfor fagbeskrivelse, læringskrav og litteraturliste på master-emnets pensumliste . Merk at det er egne læringskrav for studenter på bachelor-nivå.

Publisert 18. mai 2006 12:50 - Sist endret 31. mai 2006 17:00