BA introduksjonskurs

Introduksjonskurs for BA studenter

Torsdag 20.august kl 8.15-12 i Storsalen, St. Olavs gt. 24, kart

Formålet med introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i valgemner. Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom ulike rettssystemer. Kurset tar for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene som en del av kurset. Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese anbefalte materialer på semestersiden for emnet.

Publisert 3. juli 2015 10:52