JUR3011 – Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er vedtatt nedlagt - det gis en siste eksamen i emnet høsten 2018.

Grunnleggende forståelse av foretakenes regnskapsavleggelse med hovedvekt på resultatregnskap og balanse, sentrale elementer i regnskapsrettens innhold og kilder, samt regnskapsrettens betydning for andre rettsområder, særlig skatterett og selskapsrett.

Hva lærer du?

Emnet tar først og fremst sikte på å gi jusstudenter en grunnleggende innføring i regnskap, med særlig sikte på at dette vil komme til nytte ved studiet av andre rettsdisipliner.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Også søkere som har oppnådd graden Cand.jur eller master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått JUR2000 - 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (eller innvilget fritak for 2. avdeling på bakgrunn av tilsvarende eksamen)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot JUR5940 – Skatterett 2 (nedlagt)

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Se kapittel 1. Hjelpemidler til skoleeksamen i hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett kan ordinært ikke inngå i graden Master i rettsvitenskap. For studenter med som har fått godskrevet ex.phil og ex.fac på 7,5 stp fra NTNU kan emnet inngå i grad på bachelornivå, men vil ikke danne grunnlag for godskrivning av andre obligatoriske emner i studiet, for eksempel valgemne på bachernivå.

Ta kontakt med Infosenteret dersom det er ønskelig å utsette andre emner i utdanningsplanen i perioden dette emnet avlegges.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet

Eksamen

Høst 2018

Emnet er nedlagt, det gis en siste eksamen i emnet høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk