Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 21. november kl. 10:00 (5 timer).

Oppmøte: 90 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

ID system:DIGEKSUIO eksisterer ikke i fellesteksten

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:06