Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

NB: JUROFF-emner kan ikke inngå i graden Master i rettsvitenskap som valgemne på bachelornivå. 

Hva lærer du?

Målsetning for emnet er, på bakgrunn av en kortfattet innføring i juridisk metode, å gi studentene en gjennomgåelse av reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i studieprogrammene Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)Klart språk (bachelor) og  Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) (under utfasing)

Alle som har opptak til en bachelorgrad ved UiO kan ta dette emnet, andre kan søke opptak til emnet med studierett til enkeltemner . De som ikke får tilbud om kursundervisning kan følge forelesningene og avlegge skoleeksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ingen forutsetninger. Emnet er åpent for studenter med forskjellig bakgrunn.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JUROFF1200 – Forvaltningsrett (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger. 

Eksamen

Emnet har 4 timers hjemmeeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet har flyttet semester og vil gå hver vår fom. våren 2022. Det vil arrangeres eksamen høsten 2021.

 

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk