Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. oktober

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme.

Utlevering av oppgaven: 9. november kl. 08:45

Innleveringsfrist: 9. november kl. 13:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 30. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2021 16:24