JUS2211 - velferdsrett, pbl 8

Grunnet dårlig oppmøte første gang slås gruppe 8 sammen med 7. Onsdag følges timeplanen for pbl gruppe 7.
 

Publisert 17. nov. 2014 15:43