Semesteroppgaven

Målsettinger og ferdigheter

Hensikten med semesteroppgaven er å gi studentene anledning til å vise hva de har tilegnet seg av kunnskaper i forvaltningsrett og EØS-rett. Sentralt står evnen til å se forvaltningsrettslige og EØS-rettslige problemstillinger i sammenheng, i tillegg til sammenhenger mellom alminnelig forvaltningsrett og velferdsrett og miljørett. Semesteroppgaven vil derfor i stor grad omhandle tverrgående emner innen JUS2211.

Semesteroppgaven skal også være en prøve i akademisk skriving, tilpasset at studentene fortsatt befinner seg nokså tidlig i studiet. Det innebærer at studentene, i tillegg til det substansielle innholdet, vil bli bedømt på grunnlag av besvarelsens struktur, språk og formalia.

Det forventes at studentene arbeider selvstendig med rettskildene, både ved innhenting og etterfølgende tolkning/anvendelse. Det kan trekkes veksler på kilder ut over det som er angitt i pensum, men det er ikke nødvendig for å få beste karakter.

Publisert 22. jan. 2018 14:31 - Sist endret 22. jan. 2018 14:31