Skrivekurs semesteroppgave

Skrivekurset på JUS2211 går over tre dobbelttimer (uke 12 og 15). Kurset ligger tett opp mot semesteroppgaven, men tar for seg tema som er sentrale for å skrive godt i flere juridiske sjangre. På kurset skal studentene jobbe med sine egne besvarelser av semesteroppgaven. Alle må derfor ta med utskrift av sitt eget utkast til semesteroppgave til kurset. Kurset bygger videre på skriveopplæringen i JUS1211 og er en del av fakultetets klarspråkprosjekt.

Kurset forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Vi vil analysere tekstutdrag og kommentere hverandres utkast.

Program:

Dag 1 jobber vi med to grunnleggende skrivemåter: den redegjørende og den diskuterende. Vi ser på god bruk av kilder og teknikker for å få en selvstendig diskusjon basert på kilder

Dag 2 jobber vi med struktur og aktiv bruk av avsnitt. Vi vil særlig studere hvordan strukturmarkører kommuniseres til leseren.

Dag 3 vil vi gi tilbakemeldinger ut fra innleverte utkast. Vi vil også jobbe med tema som aktiv/passiv, substantivering og det å skrive kort og effektivt.

Se timeplan for ditt kurs for dato og tid.

 

Vel møtt!

 

Publisert 20. feb. 2019 10:38 - Sist endret 20. feb. 2019 10:38