Innlevering av fakultetsoppgaver

Vær oppmerksom på følgende når du skal levere fakultetsoppgaver:

  • Alle fakultetsoppgaver skal leveres i Fronter. Sjekk at brukernavn og passord for Fronter er i orden i god tid før første innlevering.
  • Oppgaven må leveres innen fristen for å få den kommentert. Beregn god tid før fristen, da nettverksforbindelser kan være varierende. Oppgavene skal maksimalt være på 3000 ord (iverksatt fra 15. oktober 2013).
  • Dokumentformat må være .rtf eller .doc.
  • Lever oppgaven med utfylt mal for fakultetoppgavenes forsider .
  • Dokumentnavnet skal ha følgende innhold: fornavn_etternavn_fagområde_studieår_fakoppgave.dokumentformat
  • Du har selv ansvaret for at oppgaven blir levert i riktig fronterrom.
  • Innleveringsfristene settes for øvrig til kl. 14:00, men Fronterrommet er åpent til 23:59 for de studenter som møter tekniske problemer ved innlevering.

Se retningslinjer for innlevering av fakultetsoppgaver for nærmere informasjon.

Dersom du har tekniske problemer med innlevering av fakultetsoppgaver kan du kontakte Juriteket. De vil hjelpe deg videre.

Har du ikke tilgang til riktig Fronterrom, tar du kontakt med Infosenteret.

Tid og sted for gjennomganger vil bli lagt ut på timeplanen så snart de er avklart.

Publisert 12. sep. 2016 10:04 - Sist endret 12. sep. 2016 10:10