Semesterside for JUS5010 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

lagt ut 1. februar. 61 plasser til disposisjon

1. feb. 2016 13:41

lagt ut i dag, torsdag 28.2. 60 plasser til fordeling

28. jan. 2016 12:39

er lagt ut nå. Det er 59 plasser totalt

22. jan. 2016 15:16