Litteratur/læringskrav

Læringskrav

Kunnskap:

Det kreves god forståelse av:

  • Årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner.
  • Valget mellom lov og andre virkemidler, og mellom lov og forskrift.
  • Forskjellig slags regler (virkemidler) i en lov.
  • Hvordan en lov bør utformes og andre krav til god lovskvalitet.
  • Arbeidet med å forberede nye lover.

Det kreves kjennskap til:

  • Diskusjonen om forenkling av regelverket.
  • Årsaker til "feil" i lovgivningen og konsekvensene av feil.
  • Sammenheng mellom forberedelser og kontroll av lovgivning.

Ferdigheter:

Emnet skal gi evne til å utforme lovforslag og til å analysere sterke og svake sider ved et lovforslag.

Generell kompetanse:

Emnet skal gjøre studentene kjent med juristroller knyttet til regelforberedelse og regelgivning og forståelse for hvordan retten kan skapes gjennom lovgivning.

Pensum/Litteraturliste:

Hovedlitteratur:

Tilleggslitteratur:

 

Publisert 10. mai 2019 11:09 - Sist endret 22. mai 2019 10:38