Semesterside for JUS5920 - Høst 2011

Treffetider sensorer: Ingeborg Stene tlf 22573799 mand-torsd kl 9-15

16. jan. 2012 10:45

OBS: En liten trykkfeil i pensumangivelsen har ført til at kap.12 i Ot.prp nr. 52 (2008-2009) har falt ut. Dette er også pensum, men siden det ble oppdaget så sent, tas det hensyn til dette ved valg av oppgaver til eksamen.

9. des. 2011 10:51

Veiledning blir gitt av Hans Chr. Bugge torsdag 8.desember kl.14.15 i DN540

4. nov. 2011 11:08