Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUS5950 - Vår 2013

Kand 5288-5307 Kirsten Ketcher mail; kirsten.ketscher@jus.uio.no legg evnt igjen tlf nr, kand 5308-5518 + 7226-7244 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 1230-17

27. mai 2013 10:42

Mandag 4/1 skal vi bl.a. se på udmåling af eksistensminimum . Her inddrages reglerne i lov om sosiale tjenester og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I denne forbindelse vil jeg gennemgå dommen Hartz IV (vedlagt )

Fra timen den 29/1 vedlægges PP om fattigdom samt de nævnte domme: EMD: Wallowa og Walla (pressemeddelelse ), Moskal (hele dommen ) samt enkepensjonsdommen .

Powerpoint

Kirsten Ketscher

31. jan. 2013 14:34

1. lektion tirsdag 29/2: Hovedemne: Fattigdom 2. lektion mandag 4/2: Hovedemne: Ret til penge, omsorg og sygdomsbehandling til dem, som trænger mest.

Til begge lektionerne vil der være afsat tid til, at studenterne kan tage op spørgsmål, de er særlig interesseret i.

Mht. forberedelse kan man orientere sig i de anførte litteraturhenvisninger som anført på semestersiden. Der vil i lektionerne blive lagt særlig vægt på de krav, som konventioner m.v. stiller til norsk ret.

28. jan. 2013 13:16